Contact

NGO EC Ma Ndryshe

Fehmi Lladrovci 94, 20000 Prizren                                                                              

Mother Teresa Boulevard, 30B H1 Nr.5, 10000 Prishtinë

www.ecmandryshe.org
[email protected]      

029 222 771 & 038 224 967

 

Rrjetëzimi