Kontakti

OJQ EC Ma Ndryshe

Fehmi Lladrovci 94, 20000 Prizren                                                                              

Xhemajl Mustafa 9/1 LL-4 No.7, 10000 Prishtinë       

                                  

www.ecmandryshe.org 
[email protected]    

029 222 771 & 038 224 967 

Rrjetëzimi