Donatorët

Një pjesë e konsiderueshme e veprimtarisë së EC Ma Ndryshe përkrahet nga institucionet dhe organizatat donatore. Ndihma e tyre është mjaft e rëndësishme në qëndrueshmërinë institucionale të organizatës dhe në përmbushjen e misionit të saj.

Donatorët që na kanë ndihmuar dhe vazhdojnë të na ndihmojnë: 

Caritasi Zviceran në Kosovë Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile Fondacioni Kosovar për Shoqëri të hapur Olof Palme International Center (OPIC) CDF Ambasada e Suedise SIDA Ambasada Mbretërore Norvegjeze në Prishtinë Qeveria e Dukatës së Madhe të Luksemburgut Zyra Zvicrrane për bashkëpunim, Zyra në Kosovë Kombet e Bashkuara për Programin e Zhvillimit në Kosovë UN Habitat Ambasada e Britanisë në Kosovë Rockefeller Brothers Fund (RBF) Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë United States Agency for International Development Kosova (USAID) Komisioni Europian Këshilli i Europës, Zyra në Kosovë Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve Këshilli Britanik, Zyra në Prishtinë Our non-profit CRM software - Podio

Rrjetëzimi