Ndikimi i ndërtimit në mjedis - video

Mjedisi është duke u ndikuar në mënyrë të vazhdueshme edhe nga sektori i ndërtimit. Sipas hulumtimeve të fundit, sektori i ndërtimit kontribuon në 23% të ndotjes së ajrit, 50% të ndryshimit klimatik, 40% të ndotjes së ujit të pijshëm dhe 50% të mbeturinave të deponisë në shkallë...

Shiko videon

Shekujt e breshkës dhe qeses së plastikës

"Shekujt e breshkës dhe qeses së plastikës" është një video në të cilën përshkruhen pasojat që mund të shkaktojë një qese plastike ndaj ambientit. Kjo video specifikisht paraqet ciklin jetësor të një breshke dhe jetëgjatësinë e një qeseje të plastikës, duke përfunduar me...

Shiko videon

Qyteti i Merimangave - Valizake Elshani

‘’Qyteti i merimangave’’ vë në pah një dimension tjetër të Prizrenit, nën rrjetat e dendura të kabllove eletrike. Qielli prizrenas ndërpritet vizuelisht nga ‘’rrjetat e merimangave’’ të cilat lidhen nga shtylla në shtyllë. Shtyllat në rënje dhe dominimi i kabllove elektrike në...

Shiko videon

Monument i mbyllur - Fati Çeku

‘’Monument i mbyllur’’ vë në pah faktin se një numër i madh i monumenteve kulturore në Prizren vazhdojnë të jenë të mbyllura. Përkundër investimeve të shumta, qytetarët dhe vizitorët nuk arrijnë t'i përjetojnë vlerat që përmbajnë këto monumente. Kjo video e...

Shiko videon

Pa shenja - Velson Kuki

‘’Pa shenja’’ trajton problemin e mungesës së shenjave të komunikacionit në qytetin e Prizrenit dhe rritjen e numrit të aksidenteve. Në ‘’Pa shenja’’ dokumentohen pjesë të ndryshme të qytetit ku qytetarëve iu vihet në rrezik siguria e lëvizjes si rezultat i mungesës së shenjave...

Shiko videon

Nën dritat e atij - Meleke Muhameti

‘’Nën dritat e atij’’ prezenton Prizrenin e errët, në mungesë të ndriçimit të duhur publik. Rrugët lokale të errëta bëhen vend i dukurive kërcënuese, me theks në ngacmimet seksuale. Videoja ilustron pasigurinë në lëvizje të vajzave në Prizren, të cilat bëhen objekt...

Shiko videon

Nata nuk është e vajzave - Valmira Morina

‘’Nata nuk është e vajzave’’ bën prezentimin e një dukurie negative që prek gratë dhe vajzat e Prizrenit. Videoklipi prezenton një rrugëtim të zakonshëm të një vajze e cila privohet nga e drejta për të marr rrugën që të dërgon në Kalanë e qytetit, sepse ajo rrugë...

Shiko videon

Mos ma kufizo aftësinë time - Ulpiana Gashi

‘’Mos ma kufizo aftësinë time’’ shpalos kufizimet me të cilat vazhdojnë të ballafaqohen Personat me Aftësi të Kufizuara në raport me institucionet dhe hapësirat publike. Duke qenë të kufizuar fizikisht, në pamundësi për të lëvizur lirshëm dhe për tu qasur në objektet publike,...

Shiko videon

Kontrastet e Prizrenit - Jon Bilibani

‘’Kontrastet e Prizrenit’’ është një videotregim i dy kontrasteve të cilat bashkëdyzohen në tërësinë urbane të Prizrenit, të bukurës dhe të shëmtuarës. Videoklipi prezenton dy ‘’fytyra’’ të ndryshme të përditshmërisë në Prizren, në...

Shiko videon

Jetojmë së bashku - Halil Cena

‘’Jetojmë së bashku’’ prezenton shqetësimin lidhur me prezencën e dukurisë së diskriminimit nacional. Prizreni edhe pse shembull i bashkëjetesës shumë etnike për shekuj të tërë, nuk rezulton të jetë i tillë në raport me institucionet lokale. Videoklipi prezenton Prizrenin në...

Shiko videon

Andrrat që shuhen - Roni Shishko

‘’Andrrat që shuhen’’ është bazuar në një ngjarje të vertetë dhe flet për shuarjen e ëndërrave rinore të dy artistëve potencial. Videoklipi prezenton në pak minuta se si dy të rinjë mund të kufizohen nga dogmat shoqërore dhe mos-përkrahja institucionale në realizimin e...

Shiko videon

Shkolla për të gjithë

 Ky produkt audio vizuel u realizua në kuadër të projektit “Prizreni, një qytet pa pengesa“ i cili zhvillohet në kuadër të Programit Angazhimi për Barazi, i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar - USAID dhe mbikëqyret nga ATRC dhe implementohet nga EC Ma Ndryshe dhe OPDMK.

Shiko videon

HAJDE! Përjeto dhe mëso

Ky dokumentar u realizua nga OJQ EC Ma Ndryshe në kuadër të Pilot-Veprimit HAJDE! Qëllimi këtij aktiviteti ishte promovimi i trashëgimisë kulturore të rajonit të Prizrenit dhe nxitja e qytetarisë aktive në mbrojtjen e këtyre vlerave me theks të veçantë trashëgimisë jomateriale (shpirtërore) të...

Shiko videon

Gjykatë e hapur

Gjykata Themelore është gjykata e parë ku ju i filloni procedurat tuaja gjyqësore. Gjykata Themelore e Prizrenit ka juridiksion të përgjithshëm, që do të thotë se ajo i gjykon të gjitha çështjet në shkallë të parë përpos nëse me ligj parashihet ndryshe.

Spoti ofron informacionet e...

Shiko videon

Trashëgimia kulturore dhe diversiteti

Në kuadër të Projektit të përbashkët të BE / KE për Përkrahje dhe Promovimin e Diversitetit Kulturor në Kosovë u organizua vizita në qytetin e Gjakovës dhe Pejës. Qëllimi i kësaj vizite është përfshirja e publikut të gjerë dhe i grupeve të margjinalizuara që të kenë qasje...

Shiko videon

Kultura dhe Qethja 2 euro

Si pjesë e fushatës mediale për rritjen e pjesëmarrjes qytetare në hartimin e politikave kulturore në Prizren, EC Ma Ndryshe ka prodhuar dy reklama të shkurtra dhe dokumentarin në kuadër të projektit "Rritja e pjesëmarrjes qytetare në hartimin dhe zbatimin e politikave kulturore në Prizren". Ky video klip është realizuar...

Shiko videon

Kultura dhe Çaji 2 euro

Si pjesë e fushatës mediale për rritjen e pjesëmarrjes qytetare në hartimin e politikave kulturore në Prizren, EC Ma Ndryshe ka prodhuar dy reklama të shkurtra dhe dokumentarin në kuadër të projektit "Rritja e pjesëmarrjes qytetare në hartimin dhe zbatimin e politikave kulturore në Prizren". Ky video klip është realizuar...

Shiko videon

Rrjetëzimi