THIRRJE PËR APLIKIM Për punë praktike gjashtë mujore në EC Ma Ndryshe (dypozita)

EC ka themeluar Programin e Praktikantëve/Praktikanteve me kohëzgjatje gjashtë muaj dhe ofron dy pozita për punë praktike në kuadër të aktiviteteve të organizatës. Programi është i hapur për studentët/studentet e Universiteteve në Prizren (të gjitha drejtimet), me banim të përhershëm në komunën e Prizrenit, të cilët/cilat janë të interesuar/a për të marrë njohuri dhe përvoja të reja dhe kontribuar në punën e organizatës.

Shkarko Thirrjen e plotë
Shkarko Formën e aplikimit
23.12.2016 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR APLIKIM Për punë praktike tre mujore në Zyrën për Informim Publik të Gjykatës Themelore të Prizrenit

Gjykata Themelore e Prizrenit, Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” dhe OJQ EC Ma Ndryshe kanë themeluar Programin e Praktikantëve për Marrëdhëniet Publike për t’i ofruar ndihmë Zyrës për Informim Publik të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Partnerët nënshkrues të dokumentit të bashkëpunimit për realizimin e këtij Programi kanë kënaqësinë që të shpallin thirrjen e parë për aplikim për studentët e Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”.

Shkarko Thirrjen e plotë
Shkarko Formën e aplikimit
06.10.2016 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Realizimi i Anketimit “Urbanizmi në Prizren”

Realizimi i hulumtimit/anketimit është aktivitet në kuadër të projektit “Qyteti gjithëpërfshirës – …”, që është duke e implementuar nga EC Ma Ndryshe. Ky projekt/aktivitet financohet nga Olof Palme International Center, e cila përkrahet nga Qeveria e Suedisë.

Shkarko Thirrjen e plotë
Sharko Termat e Referencës së Hulumtimit
19.08.2016 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTË - Realizimi i video klipit për informim të publikut të gjerë mbi çështjet e qasjes së Personave me Nevoja të Veqanta

Realizimi i video klipit është aktivitet në kuadër të projektit “Prizreni, një qytet pa pengesa“ i cilipërkrahet financiarisht nga USAID nga programi E4E, dhe mbikëqyret nga ATRC dheimplementohet nga EC Ma Ndryshe dhe OPDMK. Qëllimi i përgjithshëm i projektit përfshinëngritjen e pjesëmarrjes së personave me aftësi të kufizuara dhe të rinjve në projektimin ePrizrenit pa pengesa.
22.05.2016 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR APLIKIM Për punë praktike tre mujore në Zyrën për Informim Publik të Gjykatës Themelore të Prizrenit

Gjykata Themelore e Prizrenit, Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” dhe OJQ EC Ma Ndryshe kanë themeluar Programin e Praktikantëve për Marrëdhëniet Publike për t’i ofruar ndihmë Zyrës për Informim Publik të Gjykatës Themelore të Prizrenit. Partnerët nënshkrues të dokumentit të bashkëpunimit për realizimin e këtij Programi kanë kënaqësinë që të shpallin thirrjen e parë për aplikim për studentët e Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”.

Shkarko Thirrjen e plotë
Shkarko Formën e aplikimit
16.03.2016 [Sq]

Shkarko

Rrjetëzimi