EC Ma Ndryshe iu bashkangjit Organizatës e Personave me Distrofi Muskulore e Kosovës (OPDMK) në Javën e Distrofisë Muskulare

EC Ma Ndryshe iu bashkangjit Organizatës e Personave me Distrofi Muskulore e Kosovës (OPDMK) , në një seri aktivtetesh në Javën e Distrofisë Muskulare – “NE MUNDEMI”, aktivitete këto të cilat kanë prekur çështjet që i preukupojnë dhe i cënojnë të drejtat e personave me aftësi të kufizuara.


Gjatë muajit Maj në Prizren, për vite me rradhë shënohet ”Java e Distrofisë Muskulare” nga OPDMK, ku zakonisht flitet për mundësitë e barabarta të cilat duhet të gëzojnë personat me aftësi të kufizuara e në veçanti gratë me aftësi të kufizuara.

Rrjetëzimi