Hapësira publike të paqasshme

Një pjesë e hapësirave publike në qendër të qytetit janë të paqasshme për PAK-të. Për këtë arsye është realizuar aktiviteti ‘Kafe për të gjithë’. Te Keji, PAK-të kanë shprehur qëndrimin se duan trajtim të barabartë.


Aktiviteti u realizua në kuadër të javës së distrofisë nga OPDMK në bashkëpunim me EC Ma Ndryshe.

Rrjetëzimi