Harta e Barierave

Në Shadërvan është shpalosur Harta e Barrierave. Kjo hartë është përditësuar nga viti 2016. Aty janë shënuar të gjitha barrierat e identifikuara. Njëkohësisht është theksuar se gjendja sa i përket barrierave nuk ka shënuar përparim të duhur.


Aktiviteti u realizua në kuadër të javës së distrofisë nga OPDMK në bashkëpunim me EC Ma Ndryshe.

Rrjetëzimi