Parakalimi

Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e “Javës së Distrofisë” është realizuar parakalimi bashkë me PAK-të, duke filluar prej ndërtesës së Beledijes. Secili pjesëmarrës me karrocë ka bartur me vete mesazhe vetëdijësuese. Trafiku është bllokuar dhe parakalimi është realizuar deri te Sheshi i Lidhjes.


Aktiviteti u realizua në kuadër të javës së distrofisë nga OPDMK në bashkëpunim me EC Ma Ndryshe.

Rrjetëzimi