Përmbyllja e “Javës së Distrofisë” është bërë në Kej duke shfaqur video sensibilizuese dhe motivuese, ku janë të përfshirë PAK.

"Java e Distrofisë" ka nisur të shënohet për herë të parë në vitin 2012 dhe që nga ajo kohë shënohet çdo vit në javën e tretë të muajit maj. Përmes aktiviteteve në këtë javë synohet të rritet ndërgjegjësimi i publikut për të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara si dhe angazhimit për sigurimin e mundësive të barabarta për ta.


Aktiviteti u realizua në kuadër të javës së distrofisë nga OPDMK në bashkëpunim me EC Ma Ndryshe.

Rrjetëzimi