Përsëritet kërkesa për qendrën për qëndrim ditor për PAK

Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e “Javës së Distrofisë” është realizuar performanca Zyrë montuese e OPDMK, si kërkesë për qendrën e qëndrimit ditor në Prizren për PAK të moshës mbi 16 vjeç. Aktiviteti është realizuar para Administratës Komunale ku PAK-të kanë përsëritur kërkesën e kamotshme të OPDMK-së.


Aktiviteti u realizua në kuadër të javës së distrofisë nga OPDMK në bashkëpunim me EC Ma Ndryshe

Rrjetëzimi