Takime koordinuese të aleancës me aktivistë dhe OJQ lokale

Një nga aktivitetet përmbyllëse të këtij viti të aleancës së organizatave: Syri i Vizionit, Community for Social Development (CSD), EC Ma Ndryshe dhe Democracy Plus (D+) ishin takimet me aktivistë dhe përfaqësues të mbi 30 OJQ-ve lokale që veprojnë në Mitrovicë, Prizren, Graçanicë dhe Kaçanik.
Lexo më shumë

EC Ma Ndryshe & Iniciativa MODERNe kanë organizuar punëtorinë një ditore që ka pasur për qëllim vizionimin për një numër të përzgjedhur të hapësirave publike moderne në qytete të ndryshme të Kosovës

Duke marrë parasysh rëndësinë e periudhës moderniste dhe faktin që objektet kryesore publike të kësaj periudhe janë të shoqëruara me hapësira publike, të cilat kërkojnë trajtim dhe vëmendje më të shtuar, si rezultat i mos përkujdesjes institucionale dhe ndikimit të faktorit kohë, punëtoria...
Lexo më shumë

Shkolla e Aktivizmit në Komunitet

EC Ma Ndryshe ka realizuar aktivitetin tre ditor “Shkollën e Aktivizmit në Komunitet”. Kjo shkollë ka për qëllim aftësimin e të rinjve si dhe t’iu ofrojë atyre një përvojë unike të aplikimit të dijeve të fituara në praktikë.
Lexo më shumë

Rrjetëzimi