Dita Botërore e Trashëgimisë Audiovizuale

Dita Botërore e Trashëgimisë Audiovizuale më 27 tetor na kujton rëndësinë e arkivimit dhe ruajtjes së burimeve audiovizive. I njohur shkurtimisht si AV, artikujt audiovizualë mund të jenë çdo gjë nga një klip i shkurtër ose një dokumentar deri te fjalimet ose muzika.
Lexo më shumë

Transporti dhe ndikimi i tij në mjedis

Nevojat e njeriut për të lëvizur dhe zgjerimi i tyre në mbarë botën ka ndikuar në zhvillimin e transportit dhe modernizimin e tij ndër vite. Zhvillimi ekonomik dhe nivelet më të larta të të ardhurave kanë bërë që transporti të jetë një sektor i fuqishëm, e me fuqizimin e tij janë rritur edhe...
Lexo më shumë

Dollama, një pasuri kulturore e Kosovës

Materialet për punimin e “dollamave” (veshjeve tradicionale për nuse të punuara me dorë) janë shpërndarë për përfitueset që janë treguar më të suksesshme gjatë aftësimit të realizuar në ciklin e parë dhe të dytë të trajnimeve.
Lexo më shumë

Rrjetëzimi