“Green Talk” me të rinj edhe në Graçanicë

EC Ma Ndryshe në bashkëpunim me organizatën joqeveritare CSD kanë organizuar “Green Talk” në Graçanicë. Kësisoj ka vazhduar seria e debateve “Green Talks” me të rinj, aktivitet ky që synon të promovojë çështjet mjedisore dhe nxitjen e debatit midis nxënësve dhe përfaqësuesve...
Lexo më shumë

Investimet në efiçiencë të energjisë në Kosovë

Energjia elektrike është një e drejtë bazike, e cila duhet t’i garantohet dhe të jetë e qasshme për të gjithë. Me sigurimin e energjisë së nevojshme ne plotësojmë një numër të madh të të drejtave bazike si: të drejtën për një nivel të mjaftueshëm jetese, e cila i...
Lexo më shumë

Çka është ndotja akustike?

Me ndotje akustike kuptojmë ekspozimin ndaj çdo lloj tingulli të padëshirueshëm. Për fat të keq, ne çdo ditë ballafaqohemi me një rrymë të vazhdueshme kamionësh, motoçikletash dhe makinash që zhurmojnë në rrugët e qyteteve tona.
Lexo më shumë

Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara

Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara që shënohet me 3 dhjetor ka për qëllim që të promovojë të drejtat dhe mirëqenien e Personave me Aftësi të Kufizuara në të gjitha sferat e shoqërisë dhe zhvillimit, si dhe të rrisë ndërgjegjësimin për pozitën e personave...
Lexo më shumë

EC vazhdon kontributin për hapësira të gjelbra

Aksioni i mbjelljes së druve dekorativë ka vazhduar në 4 hapësira publike në Prizren, saktësisht në lagjen Lakuriq pëgjatë rrugëve “Hadi Kantraxhiu” dhe “Petrit Bytyqi”, përgjatë rrugës "Rifat Dina" në Lagjen Bazhdarhane dhe në Sheshin Komandant Drini.
Lexo më shumë

Rrjetëzimi