Kush mbikëqyr mbikëqyrësit? – Llogaridhënia e shoqërisë civile në Kosovë

01.11.2013 [En][Sq]

Shkarko

Një vit monitorim për më shumë transparencë

01.10.2013 [Tr][Sr][En][Sq]

Shkarko

Planifikim urban për qytetarët

16.09.2013 [En][Sq]

Shkarko

Rinia dhe Transparenca: Të përjashtuar apo të injoruar?

01.09.2013 [Sr][En][Sq]

Shkarko

Degradimi natyror dhe urbanistik

01.05.2013 [En][Sq]

Shkarko

Prizreni “Qytet i kulturës” (film dokumentar)

01.05.2013

Shkarko

Politikat kulturore dhe Qyteti

01.05.2013 [En][Sq]

Shkarko

Gabim pas Gabimi – Analizë mbi gabimet e panumërta dhe të vazhdueshme në trashëgimin kulturore

01.03.2013 [Sr][En][Sq]

Shkarko

Rrjetëzimi