Raporti i punëtorisë së vizionimit Parku i Prizrenit

08.12.2016 [Sq]

Shkarko

Harta e Barrierave

24.11.2016 [Sq]

Shkarko

Si të projektohet për një qytet pa barriera

23.11.2016 [Sq]

Shkarko

Udhëzim administrativ për kushtet teknike të objekteve ndërtimore për qasjen e personave me aftësi të kufizuara

21.10.2016 [Sq]

Shkarko

Vizionimi i lagjes Jeta e Re

21.10.2016 [Sq]

Shkarko

Numri i gjashtë i buletinit

29.09.2016 [Sq]

Shkarko

Prizreni, një qytet pa pengesa

31.08.2016

Shkarko

Numri i pestë i buletinit "Gjykatë e Hapur"

14.07.2016 [Sq]

Shkarko

Sfidat e planifikimit dhe menaxhimit hapesinor ne komuna

30.05.2016 [Sr][Sq]

Shkarko

Vizioni për rrugën "Marin Barleti"

03.05.2016 [Sq]

Shkarko

Indeksi i Reformës së Transparencës Komunale 2015

19.04.2016 [En][Sq]

Shkarko

Çka shkoi ters me anëtarësimin në UNESCO?

14.04.2016 [En][Sq]

Shkarko

Trashëgimia kulturore: një histori e patreguar

03.03.2016 [Sr][En][Sq]

Shkarko

Vizioni për Bunkerin në Ortakoll

01.03.2016 [Sq]

Shkarko

Hapësira publike në "Ortakoll"

01.03.2016 [Sq]

Shkarko

Milionat e Shpenzuara per Monumentet e Mbyllura

05.02.2016 [En][Sq]

Shkarko

Rrjetëzimi