Raport - Karta e Qytetit - "E drejta mbi qytetin e Prizrenit"

28.12.2021 [Sq]

Shkarko

Klasa Verore në Sh.F.M.U "Nezë Bujani", Lipjan

27.12.2021 [Sq]

Shkarko

Reforma ligjore e planifikimit hapësinor të Kosovës në qorrsokak?!

08.11.2021 [Sq]

Shkarko

Hapësirat publike gjelbëruese në Gjakovë

01.11.2021 [Sq]

Shkarko

Plani i menaxhimit i qendrës historike të Prizrenit 2021 - 2030

11.10.2021 [Sq]

Shkarko

Planifikimi hapësinor dhe urban në komunat e Kosovës

01.10.2021 [Sq]

Shkarko

Turizmi në Prizren

27.09.2021 [Sq]

Shkarko

Sa janë qytetet tona gjithpërfshirëse?

20.09.2021 [Sq]

Shkarko

Ecje në trashëgiminë moderne të Prishtinës

13.08.2021 [Sq]

Shkarko

Raport - Karta e Qytetit - "E drejta mbi qytetin e Prizrenit"

22.07.2021 [Sq]

Shkarko

Gjendja mjedisore në komunën e Gjakovës

31.05.2021 [Sq]

Shkarko

Monitorimi i sektorit të mjedisit në komunën e Prizrenit - Raport - 2020

27.05.2021 [Sq]

Shkarko

Cilësia e ajrit në Prizren

18.03.2021 [Sq]

Shkarko

Publike dhe Moderne

21.01.2021 [Sq]

Shkarko

Ndotja e ambientit në Prizren

12.01.2021 [Sq]

Shkarko

Rrjetëzimi