Prizreni - Familja ime, Shtëpia ime, Historia ime

20.12.2018 [Sq]

Shkarko

Qytetarët dhe qeverisja urbane në komunat e rajonit të Prizrenit

11.12.2018 [Sq]

Shkarko

Sfidat e prokurimit publik në Komunën e Prizrenit

04.12.2018 [En][Sq]

Shkarko

Harta e barrierave - Malishevë

01.12.2018 [Sq]

Shkarko

Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Sfidat e Planifikimit dhe Ndërtimit në Kosovë

22.11.2018 [En][Sq]

Shkarko

Sektori i Ndërtimeve në Kosovë

10.11.2018 [Sq]

Shkarko

Gjakova: Çiklizëm, Publike, Rini

24.09.2018 [Sq]

Shkarko

Shenjëzimi dhe reklamimi kaotik në Qendrën Historike të Prizrenit

29.06.2018 [Sq]

Shkarko

Kampusi i Universitetit të Prishtinës

25.06.2018 [Sq]

Shkarko

Prizreni, "qytet muze" pa muze?

04.06.2018 [Sq]

Shkarko

Hapësira publike të sigurta dhe mikpritëse për gratë dhe vajzat

30.05.2018 [Sq]

Shkarko

Projektligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje

07.05.2018 [Sq]

Shkarko

Toaletet publike

06.03.2018 [Sq]

Shkarko

Transporti publik i qasshëm për të gjithë

06.02.2018 [Sq]

Shkarko

Sfidat e menaxhimit të hapësirave publike në Prizren

30.01.2018 [Sq]

Shkarko

Hapësirat Publike në Prizren

19.01.2018 [Sq]

Shkarko

Vizionimi i Parkut në Mushnikovë

15.01.2018 [Sq]

Shkarko

Sheshi 7 Korriku

12.01.2018 [Sq]

Shkarko

Rrjetëzimi