E drejta mbi qytetin

27.12.2017 [Sq]

Shkarko

Gjendja fizike e monumenteve dhe sfidat e menaxhimit të TK në Prizren

20.11.2017 [Sq]

Shkarko

Përgjegjësitë e autoriteteve komunale në planifikim urban

20.11.2017 [Sq]

Shkarko

Urbanizmi i mbyllur i Prizrenit

27.10.2017 [Sq]

Shkarko

Kontributi i EC-it për Raportin e KE-së për Kosovën

27.10.2017 [En][Sq]

Shkarko

Numri i tetë i buletinit "Gjykatë e Hapur"

23.10.2017 [Sq]

Shkarko

Gruaja dhe hapësirat publike

29.09.2017 [Sq]

Shkarko

Punësimi i Grave, Zhvillimi i Shoqërisë

12.08.2017 [Sq]

Shkarko

Platformë e barazisë gjinore në Prizren

12.07.2017 [Sq]

Shkarko

Qeverisje lokale që garanton barazi gjinore

12.07.2017 [Sq]

Shkarko

Leximi i platformave të partive politike

12.07.2017 [Sq]

Shkarko

Më pak pengesa e më shumë mundësi për nënat vetushqyese!

12.07.2017 [Sq]

Shkarko

Përkrahja e gruas në vetiniciativa biznesore

12.07.2017 [Sq]

Shkarko

Numri i shtatë i buletinit

29.05.2017 [Sr][Sq]

Shkarko

Shkolla për të gjithë

31.03.2017 [Sq]

Shkarko

Planifikim urban për qytetarët 5

09.02.2017 [Sq]

Shkarko

Prizreni - Qytet që nuk i ka mënjanuar barrierat për PAK

25.01.2017 [Sq]

Shkarko

Rrjetëzimi