Planet e Veprimit Mjedisor të 12 eko klubeve të Rajonit të Jugut

02.07.2024 [Sq]

Shkarko

Përceptimet e qytetarëve të Prizrenit për zonat e mbrojtura natyrore

28.06.2024 [Sq]

Shkarko

RAPORT MONITORIMI I SEKTORIT TË MJEDISIT NË NIVEL KOMUNAL 2023

31.05.2024 [Sq]

Shkarko

RAPORT MONITORIMI I SEKTORIT TË MJEDISIT ADMINISTRATA QENDRORE 2023

31.05.2024 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 3 - Eko Klubi "Lasgush Poradeci - Malishevë

02.05.2024 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 3 - Eko Klubi "Kujtim Krasniqi" - Malishevë

02.05.2024 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 3 - Eko Klubi "Hamdi Berisha" - Malishevë

02.05.2024 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 3 - Eko Klubi "Xhelal Hajda - Toni" - Rahovec

02.05.2024 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 3 - Eko Klubi "Ukshin Hoti" - Rahovec

02.05.2024 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 3 - Eko Klubi "12 Maji" - Rahovec

02.05.2024 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 3 - Eko Klubi "Ataturk" - Mamushë

02.05.2024 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 3 - Eko Klubi "Ymer Prizreni" - Prizren

02.05.2024 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 3 - Eko Klubi "Luciano Motroni" - Prizren

02.05.2024 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 3 - Eko Klubi "Remzi Ademaj" - Prizren

02.05.2024 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 3 - Eko Klubi "Gjon Buzuku" - Prizren

02.05.2024 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 3 - Eko Klubi "Lorenc Antoni" - Prizren

02.05.2024 [Sq]

Shkarko

Institucionet Muzeale të Qytetit të Mitrovicës

19.03.2024 [Sq]

Shkarko

Rimendimi i objekteve kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit - Rast studimi Muzeu "Nënë Tereza"

15.03.2024 [Sq]

Shkarko

Manual për promovimin, vullnetarizmin dhe përfshirjen e të drejtave mjedisore dhe të drejtave të njeriut në iniciativat rinore

12.01.2024 [Sq]

Shkarko

Rrjetëzimi