Buletini i parë informativ “Gjykatë e hapur”

30.10.2014 [En][Sq]

Shkarko

Newsletter 3 i partnerëve të OPIC-ut

23.10.2014 [En][Sq]

Shkarko

Planifikim urban për qytetarët 3

03.10.2014 [Sq]

Shkarko

Qendra Historike e Prishtinës numëron ditët e fundit

03.10.2014 [Sq]

Shkarko

HAJDE! Përjeto dhe mëso

02.09.2014

Shkarko

Newsletter 2 i partnerëve të OPIC-ut në Kosovë

18.08.2014 [En][Sq]

Shkarko

Ku është kalldrëmi i Prizrenit?

05.08.2014 [Sq]

Shkarko

Rinia dhe Transparenca: Përparim apo stagnim?

19.07.2014 [Sq]

Shkarko

Paraja publike si

04.07.2014 [Sq]

Shkarko

Newsletter i partnerëve të OPIC-ut në Kosovë

23.06.2014 [En][Sq]

Shkarko

Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore

15.06.2014 [En]

Shkarko

Dokumentari - Sa aktiv, aq transparent?

10.06.2014

Shkarko

Udhëzues për Transparencën në Komuna

10.04.2014 [En][Sq]

Shkarko

Ligjet nuk po e mbrojnë Qendrën Historike

05.04.2014 [Sq]

Shkarko

Qendra Historike e Prizrenit, Zonë e (Pa)Mbrojtur

06.03.2014 [Sq]

Shkarko

Urbanizmi si lexim i qytetit

06.03.2014 [Sq]

Shkarko

Qyteti Gjithëpërfshirës

01.01.2014 [Sq]

Shkarko

Rrjetëzimi