Buletini mjedisor 2- Eko Klubi "12 Maji" - Rahovec

28.12.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 2 - Eko Klubi "Ataturk" - Mamushë

28.12.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 2 - Eko Klubi "Gjon Buzuku" - Prizren

28.12.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 2 - Eko Klubi "Hamdi Berisha" - Malishevë

28.12.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 2 - Eko Klubi "Kujtim Krasniqi" - Malishevë

28.12.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 2 - Eko Klubi "Lasgush Poradeci" - Malishevë

28.12.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 2 - Eko Klubi "Luciano Motroni" - Prizren

28.12.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 2 - Eko Klubi "Remzi Ademaj" - Prizren

28.12.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 2 - Eko Klubi "Ukshin Hoti" - Rahovec

28.12.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 2 - Eko Klubi "Xhelal Hajda - Toni" - Rahovec

28.12.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 2 - Eko Klubi "Ymer Prizreni" - Prizren

28.12.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 2 - Eko Klubi "Lorenc Antoni" - Prizren

28.12.2023 [Sq]

Shkarko

Vizionimi i Çarshisë së Madhe në Gjakovë

26.12.2023 [Sq]

Shkarko

Turizmi Rural Potencial i Zhvillimit Ekonomik në Rajonin e Prizrenit

18.12.2023 [Sq]

Shkarko

Hulumtim & Infografikë - Hapësirat publike në Suharekë

15.12.2023 [Sq]

Shkarko

Hulumtim & Infografikë - Hapësirat publike në Lipjan

14.12.2023 [Sq]

Shkarko

Agjenda 2030 në komunën time - Udhërrëfyes për përfshirjen e OZHQ-ve(SDG) në Planet dhe Politikat Strategjike të Komunës së Prizrenit

13.12.2023 [Sq]

Shkarko

Udhërrëfyes mbi Implementimin e Agjendës së Gjelbër në Komunat e Kosovës

11.12.2023 [Sq]

Shkarko

Ushqimi dhe ndikimi i tij në mjedis

21.09.2023 [Sq]

Shkarko

Vizionimi i hapësirave komunale të qasshme për të gjithë

11.09.2023 [Sq]

Shkarko

Krojet e Prizrenit

06.09.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 1 - Eko Klubi "Lorenc Antoni" - Prizren

30.06.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 1 - Eko Klubi "Ymer Prizreni" - Prizren

30.06.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 1 - Eko Klubi "Xhelal Hajda - Toni" - Rahovec

30.06.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 1 - Eko Klubi "Ukshin Hoti" - Rahovec

30.06.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 1 - Eko Klubi "Remzi Ademaj" - Prizren

30.06.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 1 - Eko Klubi "Luciano Motroni" - Prizren

30.06.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 1 - Eko Klubi "Lasgush Poradeci" - Malishevë

30.06.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 1 - Eko Klubi "Kujtim Krasniqi" - Malishevë

30.06.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 1 - Eko Klubi "Hamdi Berisha" - Malishevë

30.06.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 1 - Eko Klubi "Gjon Buzuku" - Prizren

30.06.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 1 - Eko Klubi "Ataturk" - Mamushë

30.06.2023 [Sq]

Shkarko

Buletini mjedisor 1 - Eko Klubi "12 Maji" - Rahovec

30.06.2023 [Sq]

Shkarko

Raport monitorimi i sektorit të mjedisit në Komunën e Prizrenit - 2022

15.06.2023 [Sq]

Shkarko

Raport monitorimi i sektorit të mjedisit në Komunën e Prishtinës - 2022

15.06.2023 [Sq]

Shkarko

Raport monitorimi i sektorit të mjedisit në Komunën e Pejës - 2022

15.06.2023 [Sq]

Shkarko

Raport monitorimi i sektorit të mjedisit në Komunën e Malishevës - 2022

15.06.2023 [Sq]

Shkarko

Raport monitorimi i sektorit të mjedisit në Komunën e Gjilanit - 2022

15.06.2023 [Sq]

Shkarko

Raport monitorimi i sektorit të mjedisit në Komunën e Ferizajit - 2022

15.06.2023 [Sq]

Shkarko

Raport monitorimi i sektorit të mjedisit në Komunën e Dragashit - 2022

15.06.2023 [Sq]

Shkarko

Raport monitorimi i sektorit të mjedisit në Komunën e Mitrovicës Jugore - 2022

15.06.2023 [Sq]

Shkarko

Hulumtimi i Turizmit Rural në Rajonin Jugor të Kosovës

29.04.2023 [Sq]

Shkarko

Hapësirat Publike Gjelbëruese në Pejë

26.04.2023 [Sq]

Shkarko

Institucionet Muzeale të Qytetit të Prizrenit

20.01.2023 [Sq]

Shkarko

Rrjetëzimi