Menaxhimi i gjelbër në nivel komunal

16.12.2020 [Sq]

Shkarko

Udhëzuesi për të drejtat e njeriut ndaj mjedisit në Kosovë

02.12.2020 [Sq]

Shkarko

Hulumtim & Infografikë - Hapësirat Publike në Prizren

26.11.2020 [En][Sq]

Shkarko

Hapësirat publike gjelbëruese – Ferizaj

28.10.2020 [Sq]

Shkarko

Hapësirat publike gjelbëruese – Prizren

06.10.2020 [Sq]

Shkarko

Siguria në trafik

02.09.2020 [Sq]

Shkarko

Udhëzues për integrimin e të mësuarit praktik të trashëgimisë kulturore në kurrikulën mësimore

24.08.2020 [Sq]

Shkarko

Strategjia dy vjeqare e zhvillimit të grupit jo formal - Shoqata e të rinjëve për trashëgimi - Istog

24.08.2020 [Sq]

Shkarko

Istogu im i bukur - Tregime për trashëgiminë kulturore dhe natyrore të interpretuara nga nxënësit

24.08.2020 [Sq]

Shkarko

Gjendja mjedisore ne Prizren

23.08.2020 [Sq]

Shkarko

Drunjte ne peisazhin e qytetit

23.08.2020 [Sq]

Shkarko

Komunat e Kosovës në ballafaqim me pandeminë globale CORONAVIRUS COVID-19

06.05.2020 [En][Sq]

Shkarko

Udhëzues praktik për kompanitë e ndërtimit “Më pak ndotje gjatë ndërtimeve”

23.04.2020 [Sq]

Shkarko

Treguesit mjedisor për vlerësimin e ndikimit të sektorit të ndërtimit

23.04.2020 [Sq]

Shkarko

Ferizaji qytet (jo) i qasshëm

23.04.2020 [Sq]

Shkarko

Aktivizmi në komunitet - Libërth mbi praktikat e mira të aktivizmit në komunitet

31.03.2020 [Tr][Sr][Sq]

Shkarko

Harta e Aktivizmit

26.03.2020 [Sq]

Shkarko

Rrjetëzimi