Publikimet

SA PLASTIKË PËRDORET NGA QYTETARËT E PRIZRENIT?maj, 2022\" Në lidhje me përdorimin e plastikës, EC Ma Ndryshe ka realizuar hulumtimin \"Sa plastikë përdoret nga qytetarët e Prizrenit?\". Përmes këtij hulumtimi synohet që të kuptohet sasia e plastikës që përdoret nga qytetarët e Prizrenit dhe njohuritë e tyre rreth ndikimit të plastikës në mjedis. \"
MJEDISI - PRIORITET I LËNË ANASH NGA KOMUNATshkurt, 2022Ky hulumtim ka pasur për qëllim dhe është përqendruar në aspektin e mbikëqyrjes inspektive dhe raportimit mjedisor, në 7 komunat e mëdha të Kosovës: Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjakovë, Gjilan, Ferizaj dhe Mitrovicë e Jugut.
Vizionimi i Hapësirave Publike Moderneshkurt, 2022Hulumtimi “Vizionimi i Hapësirave Publike Moderne” bën një vështrim të periudhës së modernizmit në Kosovë, duke shpalosur disa nga veprat më të mira arkitektonike të projektuara gjatë kësaj periudhe e të cilat domosdoshmërisht sollën edhe hapësira publike të rëndësishme përreth tyre.